Capio
Capio
Capio

Borderline personlighetssyndrom (EIPS)

Borderline personlighetssyndrom innebär att du känner extremt starka känslor samtidigt som du har en känslomässig sårbarhet som gör det svårt för dig att kontrollera känslorna. Det är vanligt att det medför problem i vardagen med konflikter, destruktiva beteenden, impulsiva handlingar och raseriutbrott.

Vad är borderline personlighetssyndrom?  

Borderline personlighetssyndrom, eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) som det också kan kallas, innebär att du har en känslomässig sårbarhet som gör det svårt för dig att kontrollera dina känslor.

Känslorna du känner är så starka och intensiva att de kan bli skadliga eftersom du har svårt att hantera och kontrollera dina känslor och dess snabba skiftningar. I ena sekunden kan du känna dig jätteglad för att i andra sekunden känna dig djupt olycklig. När du blir arg kan du uppleva en intensiv vrede som inte står i relation till vad som orsakar den.

Symptom kopplat till EIPS

Vilka symptom du får och hur de påverkar ditt liv varierar mycket från person till person. Det är vanligt att du som har borderline personlighetssyndrom har starka känslor som växlar snabbt. Det förekommer också ofta att du försöker hantera dina känslomässiga svängar genom beteenden som kan bli destruktiva och det är inte ovanligt att du har svårigheter i nära relationer. Detta gör att personer med borderline personlighetssyndrom kan känna sig ensamma och missförstådda.

Att diagnostiseras med borderline personlighetssyndrom behöver inte betyda att du alltid kommer ha besvär. Många lär sig att hantera sina känslor och relationer med tiden.

För att få diagnosen borderline personlighetssyndrom behöver du känna igen dig i minst hälften av följande symptom:

 • Du upplever ofta en slags inre tomhet.
 • Du har förvirrande tankar och känslor. Du är osäker på dig själv och ofta stämmer inte din självbild överens med omgivningen uppfattning av dig.
 • Du är mycket rädd för att bli övergiven. Ibland så rädd att rädslan styr dig.
 • Du har svårt att lita fullt ut på andra människor och känner att du hela tiden behöver vara på din vakt.
 • Du har extremt starka känslor som kan förändras mycket snabbt från ett extremläge till ett annat.
 • Dina känslor inför andra människor kan växla snabbt. I ena sekunden kan du exempelvis känna intensiv beundran för att i nästa ögonblick känna extremt förakt.
 • Du kan känna en intensiv ilska som omgivningen uppfattar som överdriven i förhållande till vad det är som orsakar den.
 • Du är impulsiv och kan ofta utveckla beroenden av olika slag.
 • Du kan bli väldigt misstänksam i olika situationer och uppleva det som händer som overkligt.
 • Du har ett självskadebeteende av något slag.
 • Du har återkommande tankar på att avsluta ditt liv.

Behandling av borderline

Vilken behandling och terapi du blir erbjuden kan variera beroende på var du söker vård. Oftast består behandlingen av någon form av psykologisk behandling och ibland även läkemedel.

Ibland kan det finnas andra diagnoser som påverkar hur du mår och då kan du bli erbjuden behandling för det. Det kan exempelvis vara aktuellt om du har någon av följande diagnoser:

Egenvård - vad kan jag göra själv?  

Om du har borderline personlighetssyndrom kan du behöva hitta ett bra sätt att hantera dina känslor. Ett bra första steg brukar vara att försöka acceptera känsligheten som en del av dig själv.

Här är några exempel på saker du kan göra för att ge dig de bästa förutsättningarna för att må bättre.

 • Fasta rutiner och fysisk aktivitet
  Eftersom känsligheten kan öka av hunger, törst och trötthet är det viktigt att du är noga med dina matvanor och att du sover tillräckligt mycket. Genom att röra på sig regelbundet kan du dessutom minska ångest, obehag och nedstämdhet. Endorfiner verkar uppiggande.

 • Undvik alkohol, droger och lugnande läkemedel
  Alkohol, droger och lugnande läkemedel kan göra att du känner en lättnad för stunden, men i längden så får du svårare att hantera obehagliga känslor. Det är också lätt att utveckla ett beroende.
 • Var tydlig med vad du känner
  Genom att vara öppen och ärlig med vad du tänker och känner i nära relationer blir det lättare för din omgivning att förstå dig. I en konflikt är det också viktigt att vara lyhörd och lyssna på hur den andra personen uppfattar situationen, även om du inte håller med.

 • Öva på att lugna ner dig själv
  Att ta en paus när det blir för stressigt eller för mycket intryck kan vara oerhört viktigt för att få tid att lugna ner dig och tänka efter innan du agerar. Hitta det som underlättar för dig i stressiga situationer och tillämpa det vid behov.

 • Träna på medveten närvaro
  Många kan bli hjälpta av avslappningsövningar och så kallad mindfulness. Genom att bli medveten om dina tankar och känslor kan det bli lättare att hantera dem.

 • Ge utlopp för dina känslor
  Känslighet hör ofta ihop med en kreativ förmåga. Att skapa och vara kreativ kan i många lägen ge dig den kraft du behöver i motvikt till jobbiga och påfrestande situationer.

När och var ska jag söka vård?  

Ta kontakt med din vårdcentral om du tror att du kan ha borderline personlighetssyndrom och har svårt att klara av din vardag.

Ta genast kontakt med en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om situationen känns outhärdlig och om du känner att du inte orkar mer.

Ring genast 112 om du är närstående till någon som du tror har planer på att allvarligt skada sig själv eller ta sitt liv.

Vi hjälper dig