Capio
Capio
Capio
Patient fyller i hälsodeklaration

Inför operation

Vi vill att du ska känna dig delaktig i din vård och också väl informerad om vad som ska hända. Just därför har vi tagit fram information runt din operation som kan hjälpa dig att förbereda dig.

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Capio Öron Näsa Hals har operationsverksamhet på Drottninggatan 99 i Stockholm. Det är viktigt att vara förberedd inför operation, här hittar du därför information som hjälper dig med vad du ska tänka på innan och efteråt. 

Har du frågor?

Kontakta vår operationsplanerare när du har frågor om din planerade operation på Capio Öron Näsa Hals.

Allmän operationsinformation

Välkommen till oss!