Coronaviruset - Covid-19

Här hittar du aktuell information om coronaviruset.

Vi fortsätter hjälpas åt att begränsa smittspridningen

Det finns mycket du själv kan göra för att hålla dig och dina anhöriga friska. Viktigt just nu är att hålla sig informerad om läget. Vi uppdaterar vår information löpande, så att du ska känna dig trygg med att få saklig och korrekt information.

Uppdaterad: 2020-10-23

Symtom

Symtomen påminner om en vanlig förkylning eller influensa och kan ge följande besvär:

 • feber  
 • hosta
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Symtomen är ofta lindriga, framförallt om du är under 70 år. Vanligtvis dröjer symtomen två till fem dagar efter att man utsatts för smitta men det kan också ta upp till 14 dagar. 

Riskgrupper

De personer som har störst risk att bli svårt sjuka är 70 år och äldre. Utöver stigande ålder ökar följande risken för allvarlig sjukdom:

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom (inklusive astma, men mycket marginellt om den är välbehandlad)
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

När ska jag söka vård?

De flesta blir inte så sjuka att de behöver sjukvård. Hos Capio Go kan du chatta med läkare och få råd och medicinsk bedömning alla dagar året runt, kl. 7-22. Om du har andnöd eller andra allvarliga symptom ska du ringa 112.  

Det är viktigt att du inte åker direkt till en vårdcentral eller mottagning, eftersom du ska undvika att smitta andra. I det läget skall du först kontakta våra vårdenheter via telefon eller chatt.

Du som har covid-19 ska stanna hemma minst sju dagar från att du blivit sjuk och skall ha varit feberfri och känt dig bättre åtminstone de två sista.

Om du har infektionssymptom och provtagning inte visar det nya coronaviruset skall du stanna hemma tills du är feberfri och känner dig frisk.

Provtagning

Provtagning för covid-19 finns av två typer:

 • För dig som är sjuk görs sk PCR-test
 • För dig som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 görs sk antikroppstest

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän provtagning för vuxna samt barn från skolåldern. Våra vårdcentraler erbjuder provtagning enligt respektive regions tillämpningar. Information finns på respektive hemsida.

Ibland är det väntetid till provtagningen. Prioritet ges alltid när läkare bedömer att provtagning behövs för att utesluta eller påvisa Covid-19 för att det är av värde för behandling och råd.

Om du har tagit ett PCR-test skall du alltid hålla dig isolerad i väntan på provsvar även om dina symtom har upphört under väntetiden. Om provtagning har visat det nya coronaviruset utan att du har symptom skall du stanna hemma sju dagar.

Observera att provtagning inte ger besked om smittsamhet.
Läs på 1177.se vad som gäller i din region och kontakta din vårdcentral.

Hur smittar coronavirus?

Coronaviruset sprids via så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor, genom hostningar och/eller nysningar.

Bästa sättet att skydda sig mot smitta är noggrann hygien. Tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Om du behöver hosta eller nysa, täck mun och näsa med armvecket. Håll 2 meters avstånd till andra människor och undvik alla kontakt med sjuka människor.

Sök vård online med Capio Go

Om du behöver, finns våra läkare tillgängliga på Capio Go alla dagar året runt, kl. 7-22. Via Capio Go kan du chatta med läkare och få råd och medicinsk bedömning.
 

Mer information om coronaviruset