Coronaviruset - Covid-19

Här hittar du aktuell information om coronaviruset

Nu hjälps vi åt att minska smittspridningen

Det finns mycket du själv kan göra för att hålla dig och dina anhöriga friska. Viktigt just nu är att hålla sig informerad om läget. Vi uppdaterar vår information löpande, så att du ska känna dig trygg med att få saklig och korrekt information.

Uppdaterad: 2020-07-03

Symtom

Symtomen påminner om en vanlig förkylning eller influensa och kan ge följande besvär:

 • feber  
 • hosta
 • andningsbesvär
 • snuva
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskel- och ledvärk
 • illamående

Symtomen är ofta lindriga, framförallt om du är under 70 år. Vanligtvis dröjer symtomen två till fem dagar efter att man utsatts för smitta men det kan också ta upp till 14 dagar. 

Riskgrupper

De personer som har störst risk att bli svårt sjuka är 70 år och äldre. Särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Kraftig fetma
 • Diabetes

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

 • någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan
 • en sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

Gravida bör inte utsätta sig för risken att smittas av covid-19, i synnerhet mot slutet av graviditeten och inför förlossningen. Gravida kvinnor med riskfaktorer som fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga.

Som riskgrupp är det viktigt att du begränsar dina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

När ska jag söka vård?

Det är mycket viktigt att du stannar hemma om du har symtom för att inte sprida smittan vidare. Stanna hemma tills du är helt frisk samt ytterligare två dygn. Observera att detta gäller också vid mycket lätta symtom som du normalt inte skulle ha stannat hemma för.

Var rädd om dina nära och kära som kan ha ökad risk för allvarlig sjukdom. Undvik att besöka alla som är äldre eller har underliggande sjukdomar, även när du själv känner dig frisk.

De flesta blir inte så sjuka att de behöver sjukvård. Om du behöver, finns våra läkare tillgängliga på Capio Go alla dagar året runt, kl. 8-22. Hos Capio Go kan du chatta med läkare och få råd och medicinsk bedömning. Om du har andnöd ska du ringa 112.  

Det är viktigt att du inte åker direkt till en mottagning, då du ska undvika att smitta andra. I det läget skall du först kontakta våra vårdenheter via telefon eller chatt.

Frågor om sjukhusvård och provtagning hanteras på olika sätt beroende på vilken region eller landsting du tillhör. All regional information finns på 1177.se

Om du inte har symtom men vill ställa allmänna frågor om coronaviruset kan du ringa 113 13.  

Provtagning

Provtagning för covid-19 finns av två typer:

 • För dig som är sjuk görs sk PCR-test
 • För dig som har varit frisk i mer än 14 dagar och vill veta om du har haft covid-19 görs sk antikroppstest

Folkhälsomyndigheten rekommenderar allmän provtagning men det är olika hur långt de olika regionerna har kommit i införandet av provtagning och det organiseras på olika sätt.

Våra vårdcentraler erbjuder provtagning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och respektive regions anvisningar. Prioritet ges alltid när  läkare bedömer att provtagning behövs för att utesluta eller påvisa Covid-19 för att det är av värde för behandling och råd.

Om du har tagit ett PCR-test skall du alltid hålla dig isolerad i väntan på provsvar även om dina symtom har upphört under väntetiden. När du får provsvar får du fortsatta rekommendationer.

Observera att provtagning inte ger besked om smittsamhet.
Läs på 1177.se vad som gäller i din region och kontakta din vårdcentral för personlig rådgivning.

Hur smittar coronavirus?

Bästa sättet att skydda sig mot smitta är noggrann hygien. Tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansiktet och ögonen. Undvik även nära kontakt med sjuka människor. Coronaviruset sprids via så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor, genom hostningar och/eller nysningar.

Sök vård online med Capio Go

Om du behöver, finns våra läkare tillgängliga på Capio Go alla dagar året runt, kl. 8-22. Via Capio Go kan du chatta med läkare och få råd och medicinsk bedömning.
 

Mer information om coronaviruset