Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Om oss

Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus som erbjuder planerad specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient vård på rätt nivå.

Vårt uppdrag

Vårt främsta och huvudsakliga uppdrag är att bedriva planerad specialistsjukvård till invånarna i Göteborg. Detta kan vi göra via långsiktigt avtal med Västra Götalandsregionen. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård. 

Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Det gör vi genom hög medicinsk kvalitet, medkänsla inför patientens utsatthet och ansvar för patienterna såväl som arbetskamraterna.

Vi är en del i Capio, som är en av de ledande privata aktörerna på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. Som privatsjukhus har vi även andra kunder såsom försäkringsbolag, företag, försäkrings­kassa och privatbetalande pati­enter.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Via gemensamma vårdprogram har vi nära samarbete inom sjukhusets specialiteter såväl som med primärvården och de stora sjukhusen. 

Kvalitetsutveckling pågår ständigt och alltid utifrån patientens bästa. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete är varje medarbetares ansvar med ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd. 

Våra medicinska specialiteter

 • Dialys och Njurmedicin
 • Gynekologi
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Psykiatri
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Ögon
 • Öron-Näsa-Hals

Vi har även

 • Operations- och vårdavdelning
 • Sjukgymnastik/fysioterapi 
 • Röntgen via underleverantör Unilabs Hisingen Röntgen
 • Provtagning
 • Privat vård (privat sjukförsäkring, företag m m)

Capio Lundby Närsjukhus i siffror 2018

Vi tog emot drygt 112 000 patientbesök, varav:
 • 47000 läkarbesök
 • 9400 mottagningsoperationer
 • 2600 dagkirurgiska operationer
 • 444 slutenvårdsoperationer
 • 486 vårddygn 
 • 8300 dialysbehandlingar
 • 1100 endoskopier
 • 2000 barnmorskebesök
 • 1100 uroterapeutbesök
 • 15630 sjuksköterskebesök
 • 1700 diabetessjuksköterskebesök
 • 1030 dietistbesök
 • 1260 fotvårdsbesök
 • 2400 ortoptistbesök
 • 2900 audionombesök
 • 11600 sjukgymnastbesök
 • 3300 psykoterapeutbesök

Mer information om verksamheterna inom vårt vårdutbud