Om oss

Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus som erbjuder planerad specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient vård på rätt nivå.

Vårt uppdrag

Vårt främsta och huvudsakliga uppdrag är att bedriva planerad specialistsjukvård till invånarna i Göteborg. Detta kan vi göra via långsiktigt avtal med Västra Götalandsregionen. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård. 

Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Det gör vi genom hög medicinsk kvalitet, medkänsla inför patientens utsatthet och ansvar för patienterna såväl som arbetskamraterna.

Vi är en del i Capio, som är en av de ledande privata aktörerna på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. Som privatsjukhus har vi även andra kunder såsom försäkringsbolag, företag, försäkrings­kassa och privatbetalande pati­enter.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Via gemensamma vårdprogram har vi nära samarbete inom sjukhusets specialiteter såväl som med primärvården och de stora sjukhusen. 

Kvalitetsutveckling pågår ständigt och alltid utifrån patientens bästa. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete är varje medarbetares ansvar med ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd. 

Våra medicinska specialiteter

 • Dialys och Njurmedicin
 • Gynekologi
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Psykiatri
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Ögon
 • Öron-Näsa-Hals

Vi har även

 • Operations- och vårdavdelning
 • Sjukgymnastik/fysioterapi 
 • Röntgen via underleverantör Unilabs Hisingen Röntgen
 • Provtagning
 • Privat vård (privat sjukförsäkring, företag m m)

Capio Lundby Närsjukhus i siffror 2017

Vi tog emot drygt 115 000 patientbesök, varav:
 • 50000 läkarbesök
 • 9500 mottagningsoperationer
 • 2900 dagkirurgiska operationer
 • 511 slutenvårdsoperationer
 • 535 vårddygn 
 • 8700 dialysbehandlingar
 • 1600 endoskopier
 • 1700 barnmorskebesök
 • 2800 audionom
 • 1300 uroterapeutbesök
 • 14000 sjuksköterskebesök
 • 2660 ortoptistbesök
 • 2245 diabetessjuksköterskebesök
 • 1460 fotvårdsbesök
 • 10500 sjukgymnastbesök
 • 3600 psykoterapeutbesök

Mer information om verksamheterna inom vårt vårdutbud