Begränsade öppettider i samband med helgdagar VT 2018

I samband med vårens helgdagar har vi starkt begränsad patientverksamhet eller stängt följande klämdagar:

 • Måndag 30 april, dagen före 1 Maj 
 • Fredag 11 maj, dagen efter Kristi Himmelsfärds dag  

Växel, Centralreception, övriga enheter/mottagningar och Provtagningen har stängt. Dialysenheten har ordinarie öppettider.

Om oss

Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus som erbjuder planerad specialistsjukvård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient vård på rätt nivå.

Vårt uppdrag

Vårt främsta och huvudsakliga uppdrag är att bedriva planerad specialistsjukvård till invånarna i Göteborg. Detta kan vi göra via långsiktigt avtal med Västra Götalandsregionen. Vi har ett nära samarbete med primärvård, akutsjukvård samt högspecialiserad vård. 

Vår vision är att ge bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Det gör vi genom hög medicinsk kvalitet, medkänsla inför patientens utsatthet och ansvar för patienterna såväl som arbetskamraterna.

Vi är en del i Capio, som är en av de ledande privata aktörerna på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Skandinavien. Som privatsjukhus har vi även andra kunder såsom försäkringsbolag, företag, försäkrings­kassa och privatbetalande pati­enter.

Vi erbjuder hög tillgänglighet och kontinuitet genom hela vårdkedjan. Via gemensamma vårdprogram har vi nära samarbete inom sjukhusets specialiteter såväl som med primärvården och de stora sjukhusen. 

Kvalitetsutveckling pågår ständigt och alltid utifrån patientens bästa. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete är varje medarbetares ansvar med ledningens synliga, engagerade och uthålliga stöd. 

Våra medicinska specialiteter

 • Dialys och Njurmedicin
 • Gynekologi
 • Kirurgi
 • Medicin
 • Psykiatri
 • Ortopedi
 • Urologi
 • Ögon
 • Öron-Näsa-Hals

Vi har även

 • Operations- och vårdavdelning
 • Sjukgymnastik/fysioterapi 
 • Röntgen via underleverantör Unilabs Hisingen Röntgen
 • Provtagning
 • Privat vård (privat sjukförsäkring, företag m m)

Capio Lundby Närsjukhus i siffror 2016

 • Vi tog emot drygt 110 000 patientbesök, varav:
 • 46000 läkarbesök
 • 9100 mottagningsoperationer
 • 3000 dagkirurgiska operationer
 • 475 slutenvårdsoperationer
 • 560 vårddygn 
 • 8700 dialysbehandlingar
 • 1800 endoskopier
 • 1600 barnmorskebesök
 • 2900 audionom
 • 1100 uroterapeutbesök
 • 13000 sjuksköterskebesök
 • 2740 ortoptistbesök
 • 1850 diabetessjuksköterskebesök
 • 1340 fotvårdsbesök
 • 10140 sjukgymnastbesök
 • 3440 psykoterapeutbesök

Mer information om verksamheterna inom vårt vårdutbud