Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Till dig som remittent

Välkommen att remittera dina patienter till oss för specialistbedömning. Här har vi samlat remisskriterier och annan viktig information inför remittering till oss. 

Västra Götalandsregionen är vår största uppdagsgivare

Vårt största uppdrag har vi med Västra Götalandsregionen och följer därmed samtliga regelverk som gäller för sjukvård i regionen.

Vi har ett tiotal specialistenheter i vårt vårdutbud inkl sjukgymnastik, operationsavdelning med tre operationssalar och vårdavdelning.  

Följande gäller när du ska remittera patienter till oss:

  • Regionens remissregler och ansvarsfördelning gäller hos oss
  • Tänk särskilt på att ange om patienten åberopar vårdgarantin
  • Ange om patienten lämnar samtycke till att vi har rätt att ta del av NPÖ
  • För Standardiserade vårdförlopp cancer gäller särskilt remissförfarande
  • Fullständiga kontaktuppgifter med säkerställd adress och telefonnummer
  • Ange om behov av tolk och vilket språk som gäller

Besök och operationer sker inom vårdgarantin, vanligtvis är väntetiden 5 veckor-3 månader beroende på prioritet.

Mer information om våra väntetider

Remisskriterier, information om våra enheter

Njurmedicin

Ortopedi

Psykiatri

Urologi

Ögon

Öron-Näsa-Hals

Kirurgi