Gråstarr symptom - grumliga ögon Gråstarr symptom - grumliga ögon

Behandling av grå starr

Grå starr är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre personer drabbas av. Ögats lins blir grumlig och gör att synen gradvis blir sämre. Grå starr behandlas med en operation där linsen byts ut mot en konstgjord lins.

Grå starr, eller katarakt som är den medicinska benämningen, innebär att ögats lins har blivit grumlig. Grumligheten gör att ljus inte längre kan passera lika lätt till näthinnan, och synen blir då sämre. Linsen kan bli grumlig på grund av starkt solljus under lång tid, tidigare ögonskada, andra sjukdomar/ögonsjukdomar och vissa läkemedel. Sjukdomen förekommer oftast i högre åldrar, även om det kan uppkomma också hos yngre. För personer över 80 år är det fler än 70% som får grå starr.

I tidigt skede av grå starr kan man få besvär med bländning och dimmig syn. De flesta upplever synförsämringen som gradvis och långsam. Oftast finns grå starr i båda ögonen.

En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när man besväras av gradvis försämring av synen eller avstår från att göra saker som man annars skulle gjort.

Det finns inga mediciner som hjälper mot grå starr och en gråstarroperation är den enda behandlingsmetoden. Under lokalbedövning byts ögats grumliga lins ut mot en ny konstgjord lins som placeras i dess ställe. Grå starr botas helt med en gråstarrsoperation och kan alltså inte komma tillbaka. Hur bra synen blir efter operationen beror oftast på hornhinnans, näthinnans och synnervens tillstånd.

Operationen tar i genomsnitt 15 minuter och du kan gå hem samma dag.

Bra att veta inför din gråstarroperation

I vår broschyr har vi samlat information du behöver inför din operation.

Ladda ner

Medfinansiering av premiumlins

Du kan i samband med din gråstarroperation välja att få en så kallad premiumlins. En premiumlins ger bra synskärpa på både långt och nära håll. De som väljer en premiumlins klarar de flesta av aktiviteterna i vardagen helt utan glasögon eller kontaktlinser. För mer synkrävande uppgifter, som att jobba vid en datorskärm eller läsa finstilt under en längre period, kan du behöva lite extra hjälp med glasögon.

Du betalar mellanskillnaden mellan en standardlins, som bekostas av regionen, och premiumlinsen.

De regioner som idag tillhandahåller denna möjlighet är Stockholm, Skåne och Jönköping. Tillhör du en annan region, kan du via det fria vårdvalet åka till någon av våra kliniker i de aktuella regionerna.

 

Så går en gråstarroperation till

Under operationen, som tar ca 10-15 minuter, är du vaken. Ögat lokalbedövas med ögondroppar och du känner ingen smärta under operationen. Med hjälp av ett operationsmikroskop och speciella ultraljudskirurgiska instrument gör läkaren ett litet snitt, tar bort den grumliga linsen från ögat och ersätter den med en ny lins av plast.

Efter operationen får du vila en stund på mottagningen och kan därefter åka hem. Direkt efter operationen är det vanligt att man upplever dimsyn eller dubbelseende. Ibland ser man svarta prickar som rör sig. Man är ofta ljuskänslig och kan uppfatta färger starkare. Du behandlar ögonen med de ögondroppar som läkaren föreskrivit. Om du har opererat båda ögonen är det viktigt att ha en separat flaska till varje öga. I övrigt kan du leva som vanligt. Läsning och TV-tittande försämrar inte läkningen.

Dagarna efter operationen upplevas olika. De flesta upplever en skavkänsla efter operation. Man kan vara ljuskänslig och uppleva att ögonen tåras. Det är normalt och kommer att försvinna och synen blir successivt bättre under de första dagarna.

Finns det några risker med en gråstarroperation?

Komplikationer i samband med gråstarroperation är ovanliga.

Alla kirurgiska ingrepp innebär givetvis en viss risk för komplikationer. Men tekniken att operera grå starr är så väl utvecklad att man, utan att överdriva, kan säga att riskerna är ytterst små.

Hur bra man kan se efteråt beror oftast på hornhinnans, näthinnans och synnervens tillstånd. Om linsen är mycket grumlig kan det vara svårt att bedöma näthinnan och synnerven då dessa sitter bakom linsen.

Exakt hur bra synen blir efter operationen beror på ögats egna förutsättningar gällande hornhinna, gula fläcken, synnerven mm. Resultatet kan även påverkas av eventuella komplikationer under eller efter operationen samt av valet av linstyp.

Efter några månader kan dimsyn ibland återkomma. En vanlig orsak är s.k. efterstarr vilket enkelt och smärtfritt kan tas bort med hjälp av laser.

Att tänka på de närmaste två veckorna efter operationen

 • Inte gnugga eller trycka på ögonen
 • Inte bada bastu eller bada i bassäng, sjö eller hav
 • Inte använda smink och välja milda produkter för annan ansiktsvård

Pris för offentligt finansierad vård

I Sverige gäller fritt vårdval för gråstarroperationer, vilket innebär att du kan operera dig hos oss mot vanlig patientavgift. Besök våra mottagningssidor för att se vilka kostnader som gäller i din region.

Medfinansiering av premiumlinser för att minska behovet av glasögon

Om du kommer som gråstarrpatient inom den offentliga vården, har du möjlighet till medfinansiering av en premiumlins i samband med din gråstarroperation. Premiumlinsen gör att du kan slippa glasögon efter din operation.  Regionen står för operationskostnaden och du står för mellanskillnaden för premiumlinsen. Du behöver alltså inte vara skriven i något av dessa regioner utan har möjlighet att utnyttja det fria vårdvalet. Läs mer om detta i Vanliga frågor & svar längre ner på sidan.

Pris

Från 9 800 till 18 800 kr/öga beroende på lins och synfel

Pris för privat finansierad gråstarroperation

Som alternativ till en landstingsfinansierad gråstarroperation erbjuder vi även möjlighet att själv bekosta sin operation. En gråstarroperation kan ingå i skyddet för privata sjukvårdsförsäkringar, kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag.

Pris

Från 13 900 kr/öga

21 250 kr/öga med lins som korrigerar brytningsfel

29 500 kr/öga med lins som korrigerar samtliga synfel 

I priset för privata gråstarroperationer ingår förundersökning, operation, alla nödvändiga mediciner och återbesök. Förundersökning som inte leder till en operation kostar 800 kr.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om Gråstarroperation och tankar kring den.

 • Om operationen

 • Vad händer på operationsdagen?

  När du kommer får du skoskydd och mössa samt pupillvidgande och bedövande ögondroppar. Om du känner dig orolig, be gärna om något lugnande.

  I operationssalen träffar du läkare, operationssköterska och assisterande sköterska. Du sitter i en slags tandläkarstol som fälls bakåt. Vi ser till att du ligger bekvämt och avslappnat.

  Ditt öga sköljs rent och huden runt ögat tvättas med sprit. Efter detta får du inte ta upp händerna i ansiktet.

  Du får en tunn steril duk över ansiktet med en öppning för det öga som ska opereras.

  För att du inte ska blinka, får du en ögonlockshållare som hjälper dig att hålla ögat öppet.

  Under operationen tittar du in i mikroskopets ljus. Linsen i ögat sönderdelas med ultraljud och avlägsnas. Därefter sätts den nya linsen in. Operationen tar ca 15 minuter.

  När operationen är klar rekommenderar vi att du sitter ner en liten stund innan det är dags att bege sig hem. Obs! Kör inte bil.

  Om du redan använder andra ögondroppar, fortsätt droppa som vanligt men hämta ut en ny flaska!

  Har du flera olika droppar, vänta minst fem minuter mellan de olika dropparna. Droppstöd finns som hjälpmedel på apoteket. Om du har svårt att droppa själv, be någon om hjälp. (OBS! tänk på att den som hjälper dig är noga med handhygien).

 • Vilka olika typer av linser kan jag välja?

  Standardlins

  Den vanligaste linsen som används i samband med gråstarroperationer idag är en standardlins, dessa linser kallas också monofokala. Med en standardlins får man bra synskärpa antingen på långt håll eller på nära håll. De flesta av våra patienter väljer att se bra på långt avstånd och kompletterar med läsglasögon. Om du är astigmatiker (har brytningsfel) kan även synskärpan på långt håll behöva korrigeras med glasögon eller linser efter operationen.

  Premiumlins

  Du kan även välja att få en så kallade premiumlins som gör att du slipper glasögon efter operationen. En premiumlins ger bra synskärpa på både långt och nära håll. De som väljer en premiumlins klarar av upp till 85 % av aktiviteterna i vardagen helt utan glasögon eller kontaktlinser. För mer synkrävande uppgifter, som att jobba vid en datorskärm eller läsa finstilt under en längre tid kan det behövas lite extra hjälp med glasögon.

  Du betalar då en extra avgift. Är du intresserad av detta kan du tack vare det fria vårdvalet välja att opereras vid någon av våra kliniker i Stockholm, Jönköping eller Malmö/Lund

 • Hur bra blir synen efter en gråstarroperation?

  Om synnedsättningen inte beror på något annat än grå starr blir synförmågan mycket bra.

  Grå starr botas helt med en gråstarrsoperation och kan alltså inte komma tillbaka.

  Efter några månader kan dimsyn ibland återkomma. En vanlig orsak är s.k. efterstarr vilket dock enkelt och smärtfritt kan tas bort med hjälp av laser.

 • Hur många får bättre syn efter en gråstarrsoperationen?

  Operationen medför synförbättring hos över 90% av alla som opereras.

 • Går det alltid att operera grå starr?

  Om grå starr är den enda orsaken till synförsämringen finns det nästan alltid anledning att rekommendera en operation. Har synnedsättningen även andra orsaker, som t ex åldersförändringar i näthinnan, diabetes, hornhinneförändringar eller grön starr, är det däremot inte säkert att operationen ger någon påtaglig synförbättring. Dock upplever många patienter, trots samtidig förekomst av även andra ögonsjukdomar, god hjälp också av en liten synförbättring sedan gråstarren opererats.

 • Kan jag operera min grå starr privat?

  Ja. Ibland kan väntetiden för en gråstarrsoperation i den offentliga vården bli längre än vad många äldre människor tycker är rimligt. Därför kan en privat ögonoperation vara ett alternativ.

  Capio Ögon samarbetar även med de allra flesta försäkringsbolag som erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar

 • Hur fungerar det fria vårdvalet och medfinansiering av premiumlinser?

  Genom patientlagen får du som patient möjlighet att välja utförare av öppen specialiserad vård i hela landet. Det betyder att du kan välja öppen specialistvårdsmottagning, till exempel inom ögon, för undersökning eller behandling. Du kan på så sätt få tillgång till sådan vård som inte erbjuds i ditt hemlandstinget.

  Vad innebär det här för mig som patient?

  När du gör en landstingsfinansierad gråstarrsoperation så står ditt hemlandsting för kostnaden av operation och en vanlig standardlins. Det är alltså vanlig patientavgift som gäller för operationen och linsen som sätts in ingår i högkostnadsskyddet.

  Du som patient kan välja om du vill betala en mellanskillnad/tilläggsavgift för att få en premiumlins som gör att du slipper glasögon efter din gråstarroperation. Mellanskillnad/tilläggsavgift betalar du direkt till kliniken. Du måste dock vara beredd att åka till ett landsting/en ögonklinik som erbjuder den här typen av medfinansiering. Du får själv bekosta resorna om du väljer att vårdas i annat landsting än ditt hemlandsting.

  Alla som är skrivna i Sverige och opereras inom landstingens avtal - antingen på en privat klinik som arbetar på landstingets uppdrag eller på landstingssjukhus - har rätt att få betala mellanskillnad för en premiumlins.

  Var utförs operationen?

  Som utomlänspatient kan du välja att komma till Capio Ögon i Stockholm, Skåne eller Jönköping för att göra din gråstarroperation och då också välja att få en mer avancerad lins. Är du skriven i Stockholm, Skåne eller Jönköpings län, gäller naturligtvis samma sak.

  Behövs remiss?

  Det är endast inom Jönköpings läns landsting som du behöver remiss. Det gäller både om du ska söka vården där eller om du är skriven där och vill söka vård i annat landsting. Övriga landsting har tagit bort kravet för remiss inom ögon.

 • Hur många blir hjälpta av en gråstarroperation?

  Över 90% av alla som opereras får bättre syn efter operationen.

 • Förundersökning

 • Vad görs på en förundersökning?

  Vid förundersökningen går vi igenom den hälsodeklaration du fått från oss i samband med bokningen. Vi gör olika mätningar av såväl ögats yttre som inre förhållanden, t ex mätning för att bestämma linsstyrkan på den nya linsen.

  Du kommer att få ögondroppar som vidgar pupillen vid undersökningen, vilket gör att det inte är lämpligt att köra bil de närmaste 3-4 timmarna.

 • Behöver jag göra något inför en förundersökning?

  Om du använder kontaktlinser ska du vara linsfri 3 dygn innan förundersökningen, använder du hårda linser är motsvarande tid 1månad.

 • Före operationen

 • Vad behöver jag tänka på före operationen?

  Under förundersökningen går vi tillsammans igenom din hälsodeklaration och eventuell livsstilsenkät. Vi undersöker och mäter dina ögon och bedömer vilken lins som passar just dig.

  På kvällen före operationen, eller samma morgon som operationen, ska du duscha och tvätta håret. Använd ingen parfym eller makeup och bär rena kläder. Du kan äta och ta eventuella mediciner som vanligt.

  Om du använder kontaktlinser ska du vara linsfri ett dygn innan operationen, gäller det öga som ska opereras.

 • Efter operationen

 • Hur lång tid tar det innan jag är återställd?

  Efter 6 veckor har synen stabiliserats och du kan besöka en optiker om du behöver glasögon.

 • Vad behöver jag tänka på efter operationen?

  Den närmaste tiden efter operationen är det viktigt att du tvättar händerna ofta. Var extra noga innan du droppar i ögat. Förvara inte ögondroppar i badrummet på grund av bakterierisk. Använd gärna solglasögon på grund av ökad ljuskänslighet.

  De närmaste 2 veckorna efter operationen ska du inte gnugga trycka på ögat. Bada inte bastu, havsbad eller i klorerat vatten. Använd inte ögonmakeup. När du börjar igen, använd ny mascara. Ta det lugnt med träning och hårda fysiska aktiviteter. Undvik dammiga och smutsiga miljöer.

 • Behöver man komma på återbesök?

  Behovet av efterkontroller är individuellt. Tiden för kontroll får du innan du går hem på operationsdagen. Om du kommer på remiss och behöver fortsatta läkarkontroller, sker det vanligtvis hos den läkare som remitterade dig till oss.

  Tidigast efter fem till sex veckor kan man gå till optikern för utprovning av eventuella glasögon. I många fall är man endast i behov av läsglas efter operationen.

 • Ska jag fortsätta använda mina glasögon efter en gråstarroperationen?

  Vanligtvis behöver du göra en justering av glasögonstyrkan efter operationen. Om du före operationen har ett brytningsfel som kräver glasögon för att se bra på långt håll, kan man i de allra flesta fall tämligen exakt förutse ögats brytkraft efter operationen. Kirurgen kan påverka denna efter önskan från dig som patient.

  Om du varit kraftigt närsynt tidigare, går det oftast att reducera eller ta bort denna närsynthet och alltså få god avståndssynskärpa utan glasögon. En del personer som är måttligt närsynta trivs däremot med detta – du kanske föredrar att kunna läsa utan glasögon och trivs med att ha glasögon på avstånd, för bilkörning och TV. Då får du naturligtvis fortsätta med detta men måste diskutera det med ögonkirurgen före operationen så valet av lins blir rätt efter för dina önskemål.

  Det tar minst 6 veckor innan synen helt stabiliseras efter en gråstarroperation. Därefter kan man vid behov kontakta en optiker för utprovning av nya glasögon.

 • Risker

 • Vad finns det för risker med en gråstarroperation?

  Inga kirurgiska ingrepp är helt riskfria. Det är dock mycket ovanligt med allvarliga komplikationer efter en gråstarroperation.

  Var ändå uppmärksam på följande symtom:

  Infektion. Endast ca 1 på 5000 får en allvarlig infektion i ögat efter en gråstarroperation. Symtom: Värk i ögat. Ögat är oftast rött och varigt. Om du upplever detta, kontakta oss snarast!

  Näthinneavlossning. Ökad risk finns om du är kraftigt närsynt. Symtom: En skugga i ditt synfält, likt en nerdragen rullgardin. Ibland försämras synen snabbt. Om du upplever detta, kontakta oss snarast!

  Svullnad på gula fläcken. Uppstår vanligtvis några veckor efter operationen. Symtom: Gradvis synförsämring. Kontakta oss för rådgivning.

  Glaskroppsgrumlingar. Symtom: Upplevs som prickar, trådar eller slöjor i synfältet. Om symtomen ökar, kanske i kombination av fenomen som liknar blixtar, kontakta oss för rådgivning.

  Efterstarr. Uppstår oftast en tid efter din operation, allt ifrån några månader till några år. Symtom: Ökad dimsyn. Behandlas enkelt med laser. Kontakta oss för rådgivning.